Underlag för ansökan om LSS

Vi gör hembesök, observerar och använder oss av standardiserade bedömningsinstrument för att ge en rättvisande bild av de behov brukaren har. Vi använder ICF terminologin som Försäkringskassan använder.

Inför varje hembesök vill vi ta del av underlag som beskriver brukarens funktionsnedsättning och diagnos. Vi stämmer av kring aktuell situation och väljer ut områden som vi ska bedöma och de standardiserade instrument som ska ligga till grund för intyget.

Vi är flera legitimerade arbetsterapeuter och vi granskar varandras intyg för att säkra kvaliteten.