Föreläsningar och handledning

Vi håller inspirerade föreläsningar med olika teman. Det kan handla om hjärnskador, ICF , kommunikation eller hur vård- och omsorg funkar. Beställ en skräddarsydd utbildning till arbetsgruppen eller hela verksamheten. Eller lyssna när vi föreläser på andras konferenser.

Vi är erfarna när det gäller metodhandledning i olika arbetsgrupper. Målet är alltid att utveckla ett gemensamt arbetssätt. Ofta börjar vi runt en utmaning som gruppen möter. Vi vänder oss till personliga assistenter, personalgrupper i LSS verksamheter, lärarkollegier och arbetsgrupper inom rehablitering.

En längre utbildning under en – två dagar ger en kick som kan behövas i verksamheten inför en nystart, implementering av ett nytt angreppssätt eller som en del i en planerad vidareutbildning.

En utbildning som delas upp i kortare delar ger en pedagogisk process, där varje deltagare kan prova den nya kunskapen mellan gångerna och kunskapsnivån höjs mellan varje tillfälle. Det finns större förutsättningar att implementera ny kunskap i det dagliga arbetet.