Verksamhetsutveckling

Låt oss hjälpa dig att driva förändringsarbete.

Digitala verksamhetssystem

Digitaliseringen skapar nya möjligheter. Det kan hjälpa oss att jobba smartare. Vi har drivit arbetet med att digitalisera verksamhetssystem och att ta fram underlag för att få leverantörer att anpassa systemet så de blir användbara och ‘ändamålsenliga. Kontakta oss så berättar vi mer.

Projektledning

Låt oss hjälpa er att formulera en projektidé, hitta finansiering och komma igång med utvecklingsprojekt. Vi har lång erfarenhet och har bidragit till att många idéer har blivit verklighet genom åren.

Förändringsledning

E-hälsa är en annan spännande utmaning som står för dörren. Låt oss bistå med vår erfarenhet av förändringsarbete. När nya rön och ny evidens kommer i allt snabbare takt gäller det att uppdatera arbetssätt och rutiner. Låt oss bistå med metoder för att implementera ny kunskap. Vi har stor till erfarenhet av att implementera ICF i vårdprogram, dokumentation, bedömning och uppföljning –t ex inom rehabilitering, habilitering, hjälpmedelsförsörjning, LSS verksamheter.

Anbud och upphandlingsunderlag

Privata aktörer/utförare inom vård och omsorg som lägger anbud kan behöva stöd i arbetet att sätta ord på och hitta det unika i sin verksamhet för att få högsta möjliga kvalitetspoäng i upphandlingar. Vi har stor erfarenhet att tolka förfrågningsunderlag, hitta evidensbaserade metoder och lyfta det unika i verksamheten. Låt oss hjälpa er att vinna anbud.

Vi kan också bidra med att ta fram upphandlingsunderlag. Vi lägger oss vinn om att ni får de tjänster och produkter som motsvarar era behov, med god kvalitet till rimligast möjliga pris.

Kvalitetsledning – dokumentera och certifiera

Idag ska alla verksamheter inom vård och omsorg ha ett kvalitetsledningssystem, och sträva efter ständiga förbättringar (SOSFS 2011:9). Samtidigt som man skall hålla den dagliga driften igång, kan det behövas extra resurser och specifik kompetens i projektledning för att förändra och förbättra verksamheten.

Anlita oss när ni behöver dokumentera rutiner, förenkla rutiner eller ansöka om tillstånd för att bedriva verksamhet.

Efter att ha byggt upp och implementerat kvalitetsledningssystem, kan vi bidra med goda exempel och undvika fällor på vägen mot att utveckla och implementera ärendehanteringssystem, uppföljningssystem, nya rutiner och processer. Vi kan bistå med att upprätta verksamhetsbaserade beställningsunderlag för att få effektiva IT baserade stöd.