Perception

Begrepp för de processer som är aktiva i att tolka sinnesintryck. Det innefattar hela processen från sinnesintryck till att få en begriplig bild av det som våra sinnen har uppfattat.