Neurologisk sjukdom

De sjukdomar och skador som drabbar nervsystemet, till exempel multipel scleros (MS), Parkinsons sjukdom och amylotrofisk lateral skleros (ALS).