Minne

Ett komplext begrepp som innefattar att registrera, lagra och hämta fram information när man behöver den. Det kan handla om både det man redan gjort och uppgifter och handlingar man avser att uträtta i framtiden.