LSS (1993:387)

Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade innefattar bland annat insatser som råd och stöd, personlig assistans, gruppbostad, korttidsvistelse och daglig verksamhet.