LOU (2007:1091)

Lag om offentlig upphandling – används för att landsting och kommuner ska kunna handla upp vård och omsorg från andra aktörer. Bedömningen av lämnade anbud omfattar ofta både pris och kvalitet. Redogörelsen för kvalitet är avgörande för att välja den bästa leverantören.