Kvalitetsledning (SOSFS 2011:9)

Socialstyrelsen föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete som omfattar processer och rutiner, samverkan, riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser och strävan efter ständiga förbättringar.