ICF

Internationell Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – en modell och klassifikation som används allt mer inom hälso- och sjukvård, men som kräver en del för att implementera.