Förvärvad hjärnskada

En skada (som inte är medfödd eller har uppstått under de första barnaåren) som uppstått vid yttre våld eller slaganfall, tumörer, infektioner och syrebrist efter drunkning eller hjärtstopp eller sockerbrist vid insulincoma eller som följd av blödning vid kärlmissbildning.