Rehabilitering monteras ner – allt färre får en rehabplan

Vid workshopen Möjligheter och svårigheter i den livslånga rehabiliteringen diskuterades hur reha- biliteringen fungerar i olika delar landet i Sverige och hur man arbetar med rehabilitering i Danmark. Vi fick också en inblick i hur hjärnskadekoordinato- rerna arbetar och kommentarer från en politiker i socialutskottet.

Ladda hem Hjärnkraft 1:2013