UR – Hjärnkraft presenterar undersökning

Hur uppfattar brukarna kvalitén på de rehabiliterings- och stödinsatser som samhället ger personer med hjärnskador? Hjärnkraft och RTP presenterar den kartläggning som de har genomfört. Med Lars Fallberg, forskare Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, och Rita Ehrenfors, arbetsterapeut.

Se inslaget på urplay.se

Kortfilm informerar ungdomar om resultatet av våld

Kortfilm informerar ungdomar om resultatet av våld

Efter att Niklas fick en vodkaflaska i bakhuvudet blev hjärnskadorna så svåra att hans liv förändrades totalt. Hans historia var så stark att det inspirerade manusförfattaren Christoffer Nordenrot till en kortfilm som ska informera skolungdomar om vad våld kan åstadkomma. Hör också experten för hjärnskaderehabilitering, Rita Ehrenfors, berätta om hur hjärnan kan ta skada av hårda slag.

Kortfilm på tv4play.se

Rehabilitering monteras ner

Rehabilitering monteras ner - allt färre får en rehabplan

Vid workshopen Möjligheter och svårigheter i den livslånga rehabiliteringen diskuterades hur reha- biliteringen fungerar i olika delar landet i Sverige och hur man arbetar med rehabilitering i Danmark. Vi fick också en inblick i hur hjärnskadekoordinato- rerna arbetar och kommentarer från en politiker i socialutskottet.

Ladda hem Hjärnkraft 1:2013