Perspektivet

Vi främjar mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.Alla människor ska ha samma rättigheter, avsett ålder, kön, etnicitet eller funktionstillstånd. Vi värna rätten att leva som andra med full delaktighet, rätten till integritet och privatliv.

Vi står upp för självbestämmande och tillgång till det stöd individen behöver för att utöva sin rättskapacitet. Det återspeglar sig i utbildningar, metodhandledning, utveckling och när vi upprättar intyg.