Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hur uppfattar brukarna kvalitén på de rehabiliterings­ och stödinsatser som samhället ger personer med förvärvade hjärnskador? Rita kommer 2013-11-15 kl 13.00–14.15 att tala på “Att leva hela livet 2013 – En konferens om förvärvade hjärnskador” i Göteborg.

Rita Ehrenfors presenterar en kartläggning som gjorts i samarbete med Hjärnkraft och personskadeförbundet RPT. Hon kommer också att ge exempel på rehabilitering som fungerar.

Lär mer om konferensen