Hjärnan och minnesförmågan

Rita Ehrenfors föreläser om hjärnans funktion och dysfunktion vid hjärnskador. Föreläsningen innefattar barn, ungdomar såväl som vuxna.

Ur innehållet: Hjärnan, skademekanismer och prognos. Vanliga funktionsnedsättningar med fokus på kognition och minne. Att kartlägga och välja fokus för behandling. Olika behandlingsstrategier – vad fungerarar bäst.

Rita Ehrenfors är leg. arbetsterapeut och doktorand vid institutionen Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska institutet. Hon har mångårig erfarenhet av hjärnskaderehabilitering och är författare till flera böcker i ämnet.

Plats: Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm

Målgrupp: Yrkesverksamma

Arrangör: Forum Funktionshinder

Kostnad: 400 kronor exkl moms för yrkesverksamma, närstående kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 20 oktober

Kontakt: Anne Skaarud, 08-123 350 24, anne.skaarud@sll.se

 

Anmäl dig till seminariet