Förbundet Sveriges Arbetsterapeut (FSA) anlitar Enabling People

Förbundet Sveriges Arbetsterapeut (FSA) har fått medel för att kartlägga Nationella kvalitetsregister ur ett rehabiliteringsperspektiv. Rita Ehrenfors har fått i uppdrag att genomföra förstudien i samarbete med Christina Lundqvist på FSA. Förstudien avslutas med en workshop den 10 mars 2014.