brain

Enabling People

Enabling People gör det möjligt att använda dagens kunskap och metoder från andra sammanhang i vård och omsorg. Vi arbetar i smått och stort för att utveckla vård och omsorg så vi kan ge det bästa när det behövs som bäst och mest.

Detta är Enabling People

Nyttja sin fulla potential

Vi vill skapa goda förutsättningar för att alla aktörer inom vård- och omsorg, oavsett roll. Vi är nöjda först när förbättringsarbetet har implementerats med hög kvalitet, där människors och verksamheters samlade kompetens används för att utveckla största möjliga värde inom vård och omsorg. Erfarenhet från praktiskt och strategiskt arbete inom vård och omsorg i olika länder, har gett oss kunskap. Men vi har aldrig förlorat nyfikenheten och lusten att upptäcka nya perspektiv. Vi brinner för att omsätta ny forskning, moderna arbetssätt och att ta tillvara människors samlade kompetens i praktiken. Trots lärdomar från trettio års förändringsarbete inom vård och omsorg söker vi ständigt nya perspektiv och fastnar aldrig i strukturer eller invanda arbetssätt. En bättre tillvaro för patienten eller brukaren är alltid högsta prioritet.

Ambitionen

Ambitionen

Vår ambition är att ge människor möjlighet att lyckas och att utvecklas. Vårt bidrag kan vara en utbildning, eller ett gemensamt arbete kring dagliga frågeställningar där det gäller att omsätta kompetens i praktiken. Och vi backar inte för utmaningen att hjälpa er att utveckla verksamhet eller idéer. Vi bygger på erfarenheter från både svenska förhållanden och andra kulturer/länder.

Perspektivet

Perspektivet

Vi främjar mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.Alla människor ska ha samma rättigheter, avsett ålder, kön, etnicitet eller funktionstillstånd. Vi värna rätten att leva som andra med full delaktighet, rätten till integritet och privatliv. Vi står upp för självbestämmande och tillgång till det stöd individen behöver för att utöva sin rättskapacitet. Det återspeglar sig i utbildningar, metodhandledning, utveckling och när vi upprättar intyg.